నిల్వలు

Archive for నవంబర్, 2008

paadame aagina

నవంబర్ 17, 2008 3 వ్యాఖ్యలు

humming that plays in background just before hero and heroine meets in Kotta Bangaru Lokam

పాదమే ఆగిన, పరుగులే ఆపున

మనసు క్షణమైనా, కలనైన?

తలపులే చూపగా, తారలే చూపద,

నింగి తెరపైన, పగలైనా
వర్గాలుmy soulmate is music ట్యాగులు:, ,

‘ok anesa’ from kotta bangaru lokam

with ‘OK anesa’ Seetharama Sastry again has given a master piece of poetry and even great job by the Music maestro. Naresh Iyer and kalyani have maintained the high levels of the lyrics and music in their own way. Chota K Naidu has excelled with his camera in picturizing this song.
MUSIC: Mickey J Meyer
CAST: Varun Sandesh, Swetha Prasad
Artist(s): Naresh Iyer, Kalyani
Lyricist: Seetharama Sastry
 • click here for the songs
  1. ఓకే అనేస, దేఖోన భరోసా
   నీకే వదిలేసా, నాకెందుకులే రభస (2)

   భారమంతా నేను మోస్తా అల్లుకో వాసాలతో
   చేరదిస్తా సేవచేస్త రాణిలా చూస్తా
   అందుకేగా గుండెలో ని పేరు రాసా
   తెలివనుకో తెగువనుకో మొగ జన్మ కదా
   కధ మొదలనుకో తుదివరకు నిలబదగలవా

   ఓకే అనేస, దేఖోన భరోసా
   నీకే వదిలేసా, నాకెందుకులే రభస (2)

   పరిగెడదాం పదవే చెలి, నిన్నగామన్నారా
   కనిపెడం తుదిమజిలి, ఎక్కడున్నా
   ఎగిరేలదాం ఇలనోదిలి, నిన్నగామన్నారా
   గెలవగలం గగనాన్ని, ఎవరాపిన


   మరోసారి అను ఆ మాట, మహారాజునై పోతాగా
   ప్రతి నిమిషం నీకోసం ప్రాణం సైతం పందెం వేసేస్తా

   పా
   రునమో, కొత్త వరమో, చేలిమిముడి వేసిందిగా
   చిలిపితనమో, చెలిమి గుణమో ఏమిటి లీల
   స్వప్న లోకం ఏలుకుందాం రాగామలా
   అదిగదిగో మదికేడురై కనబడలేదా
   కధ మొదలనుకో, తుది వరకు నిలబడగలదా

   పిలిచినదా చిలిపి కధ, వింటూనే వచ్చేసా
   తరిమినదా చేలియనిలా, పరుగు తీసా
   వదిలినదా బిడియమిల, ప్రశ్నల్ని చేరిపెసా
   యెదురవద చిక్కువల, ఎటోచూసాం

   భలేగుందిలే నీ ధీమా, ఫలిస్తుందిలే ఈ ప్రేమ
   ఆదరకుమ, బెదరకుమా, త్వరగా విడిగా, సరదా పడదామా

   పక్కనుంటే టక్కుమంటూ నవ్వినా రా ప్రియతమా
   చిక్కనుంటే  బిక్కుమంటూ లేక్కచేస్తామా
   చుక్కలన్నీ చిన్నబోవా, చక్కనమ్మా
   మమతనుకో, మగతనుకో, మతిచెడిపోదా
   కధ మొదలనుకో, తుది వరకు నిలబడగలదా