నిల్వలు

Posts Tagged ‘avakay biryani lyrics’

nadiche yedu adugullo

డిసెంబర్ 8, 2008 వ్యాఖ్యానించండి

This particular song is so nice in its content. The dreams of a middle class boy and a middle class girl are well put in by vanamaali. The music just adds to poetic words of Vanamaali. I cant say it has a great soothing effect, but I’m sure if one concentrates on the lyrics, he will start thinking about his own dreams.
Look at the stanza sung by Chitra. See how humble are the dreams of this girl!!!!

Artist(s): Naresh Iyer, Chitra
Lyricist: Vanamaali
03 – Nadiche Yedu …
నడిచే ఏడు అడుగుల్లో, అడుగొక జన్మ అనుకోనా (2)
వెలిగే కోటి తారల్లో, మనకొక కోట కడుతున్నా

చిలకా, గోరువంకా, చెలిమే మనది కాదా
పిల్ల పాపలింకా కలిమే కలిపిరాదా
నేలైన, ఇకపైన నీ పాదాల వెళ్ళైన  తాకేనా


కురిసే పండు వెన్నెల్లో, కునుకే చాలు వొళ్ళో
మెరిసే మేడలెందుకులే, మదిలో చోటు చాల్లే
ఊగే  డోలలో సిరులే పాపులు, నీతో కబురులే న మునిమాపులు
ఈ కలలే నిజమయ్యే బ్రతుకే పంచితే చాలు, నూరేళ్ళు