నిల్వలు

Posts Tagged ‘kotta bangaru lokam’

paadame aagina

నవంబర్ 17, 2008 3 వ్యాఖ్యలు

humming that plays in background just before hero and heroine meets in Kotta Bangaru Lokam

పాదమే ఆగిన, పరుగులే ఆపున

మనసు క్షణమైనా, కలనైన?

తలపులే చూపగా, తారలే చూపద,

నింగి తెరపైన, పగలైనా
వర్గాలుmy soulmate is music ట్యాగులు:, ,

‘ok anesa’ from kotta bangaru lokam

with ‘OK anesa’ Seetharama Sastry again has given a master piece of poetry and even great job by the Music maestro. Naresh Iyer and kalyani have maintained the high levels of the lyrics and music in their own way. Chota K Naidu has excelled with his camera in picturizing this song.
MUSIC: Mickey J Meyer
CAST: Varun Sandesh, Swetha Prasad
Artist(s): Naresh Iyer, Kalyani
Lyricist: Seetharama Sastry
 • click here for the songs
  1. ఓకే అనేస, దేఖోన భరోసా
   నీకే వదిలేసా, నాకెందుకులే రభస (2)

   భారమంతా నేను మోస్తా అల్లుకో వాసాలతో
   చేరదిస్తా సేవచేస్త రాణిలా చూస్తా
   అందుకేగా గుండెలో ని పేరు రాసా
   తెలివనుకో తెగువనుకో మొగ జన్మ కదా
   కధ మొదలనుకో తుదివరకు నిలబదగలవా

   ఓకే అనేస, దేఖోన భరోసా
   నీకే వదిలేసా, నాకెందుకులే రభస (2)

   పరిగెడదాం పదవే చెలి, నిన్నగామన్నారా
   కనిపెడం తుదిమజిలి, ఎక్కడున్నా
   ఎగిరేలదాం ఇలనోదిలి, నిన్నగామన్నారా
   గెలవగలం గగనాన్ని, ఎవరాపిన


   మరోసారి అను ఆ మాట, మహారాజునై పోతాగా
   ప్రతి నిమిషం నీకోసం ప్రాణం సైతం పందెం వేసేస్తా

   పా
   రునమో, కొత్త వరమో, చేలిమిముడి వేసిందిగా
   చిలిపితనమో, చెలిమి గుణమో ఏమిటి లీల
   స్వప్న లోకం ఏలుకుందాం రాగామలా
   అదిగదిగో మదికేడురై కనబడలేదా
   కధ మొదలనుకో, తుది వరకు నిలబడగలదా

   పిలిచినదా చిలిపి కధ, వింటూనే వచ్చేసా
   తరిమినదా చేలియనిలా, పరుగు తీసా
   వదిలినదా బిడియమిల, ప్రశ్నల్ని చేరిపెసా
   యెదురవద చిక్కువల, ఎటోచూసాం

   భలేగుందిలే నీ ధీమా, ఫలిస్తుందిలే ఈ ప్రేమ
   ఆదరకుమ, బెదరకుమా, త్వరగా విడిగా, సరదా పడదామా

   పక్కనుంటే టక్కుమంటూ నవ్వినా రా ప్రియతమా
   చిక్కనుంటే  బిక్కుమంటూ లేక్కచేస్తామా
   చుక్కలన్నీ చిన్నబోవా, చక్కనమ్మా
   మమతనుకో, మగతనుకో, మతిచెడిపోదా
   కధ మొదలనుకో, తుది వరకు నిలబడగలదా


  nijamga nenena…

  అక్టోబర్ 18, 2008 2 వ్యాఖ్యలు

  Another great piece of poetry in the form of ‘nijamga nenena’ song of kotta bangaru lokam

  Singer: Karthik
  Lyricist: Ananth Sriram
  Music: Mickey J Mayor

 • click here to listen the album
  1. నిజంగా నేనేనా, ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
   ఇదంతా ప్రేమేనా, ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా
   యెదలో ఎవరో చేరి అన్ని చేస్తున్నారా
   వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై నన్నే తోస్తున్నారా
   హరే హరే హరే హరే హరే రామ
   మరి ఇలా ఎలా వచ్చేసింది ధీమా
   ఎంతో హుషారగు గా ఉన్నదేమో లోన
   ఏమ్మా…..
   నిజంగా నేనేనా….

   ఈ వయస్సు లో ఒక్కొక్షణం ఒక్కో వసంతం
   నా మనసుకి ప్రతి క్షణం నువ్వే ప్రపంచం
   ఓ సముద్రమై అనుక్షణం పొంగే సంతోషం
   అడుగులలోన అడుగులు వేస్తూ నడిచిన దూరం ఎంతో ఉన్నా
   అలసట రాదు గడచిన కలం ఇంతని నమ్మనుగా

   నిజంగా నేనేనా…

   నా కలే ఇలా నిజాలుగా నిలుస్తూ ఉంటే
   నా గతాలనే కవ్వింతలై పిలుస్తూ ఉంటే
   ఈ వారాలుగా ఉల్లాసమే కురుస్తూ ఉంటే
   పెదవకి చంప తగిలిన చోట పరవశమేదో తోడవుతుంటే
   పగలే అయినా గగనము లోన తారలు చేరేనుగా

   నిజంగా నేనేనా….

  వర్గాలుmy soulmate is music ట్యాగులు:, , ,

  Lyrics for the ‘Nenani Nevani’ song from Kotta Bangaru Lokam

  అక్టోబర్ 16, 2008 4 వ్యాఖ్యలు
  This one song impressed me a lot in recent times.
  The music, tune, lyrics and esp the singer….every thing is damm great here
 • Click Here to Listen Kotha Bangaru Lokam Audio Songs at MusicMazaa.com
 • Lyrics: Seetharama Shastri
  Music: Mickey J. Meyer
  Singer: Shweta Prasad

  నేనని నీవని వేరుగా లేమని
  చెప్పినా వినరా ఒకరైన
  నేను నీ నీడని నువ్వు నా నిజమని
  ఒప్పుకోగలరా ఎప్పుడైన
  రెప్ప వెనకాల స్వప్నము ఇప్పుడెదురయ్యే సత్యము తెలిస్తె
  అడ్డుకొగలదా వెగము, కొత్త బంగారు లొకము పిలిస్తే

  మొదటిసారి మదిని చేరి నిదుర లేపిన ఉదయమా
  వయసులొని పసితనాన్ని పలకరించిన ప్రనయమా
  మరీ కొత్తగా మరొపుట్టుక అనెటట్టుగా
  ఇది నీమాయేగా

  నేనని నీవని వేరుగా లేమని
  చెప్పినా వినరా ఒకరైన
  నేను నీ నీడని నువ్వు నా నిజమని
  ఒప్పుకోగలరా ఎప్పుడైన
  రెప్ప వెనకాల స్వప్నము ఇప్పుడెదురయ్యే సత్యము తెలిస్తె
  అడ్డుకొగలదా వెగము, కొత్త బంగారు లొకము పిలిస్తే

  పదము నాది పరుగు నీది
  తగువు నాదే తెగువ నీదే గెలుచుకొ పురుశొత్తమా
  నువ్వె దారీగా నిన్నే చెరగా
  ఏటూచూడకా వెనువెంటేరానా

  నేనని నీవని వేరుగా లేమని
  చెప్పినా వినరా ఒకరైన
  నేను నీ నీడని నువ్వు నా నిజమని
  ఒప్పుకోగలరా ఎప్పుడైన
  రెప్ప వెనకాల స్వప్నము ఇప్పుడెదురయ్యే సత్యము కలిస్తే
  అడ్డుకొగలదా వెగము, కొత్త బంగారు లొకము పిలిస్తే